STUDUJ A DARUJ


Víte kolik je registrovaných dárců krve v ČR?


Asi 300 tisíc dobrovolných dárců daruje každý rok krev. Minulý rok zvládly sestry a lékaři
z transfuzních stanic z celé republiky okolo jednoho miliónu a sta tisíc odběrů.
Pojďte s námi darovat krev, udělat tak dobrý skutek a možná zachránit i život.
Fakulta zdravotnických studií ve spolupráci se Studentskou radou Univerzity Pardubice zahajují projekt darování krve studentů.

Kdo může být dárcem?


Dárcem krve se může stát každý člověk dlouhodobě žijící v ČR ve věku 18 - 65 let, vážící minimálně 50 kg, neprodělal nebo netrpí závažnějším onemocněním. Odběr dárce nesmí ohrozit jeho zdraví nebo zdraví případného příjemce. Dárcovství krve je bezplatné.
Odběr krve a všechna vyšetření provede transfuzní stanice v Pardubické nemocnici
po objednání. K odběru se můžete přihlásit prostřednictvím objednávkového formuláře.

Výhody pro dárce krve

  1. Pracovní volno v den odběru – studenti budou omluveni z výuky.
  2. Pro dárce je k dispozici občerstvení. Každý dárce dostane ještě poukázku na občerstvení, kterou může uplatnit v obchodech s občerstvením a bistru v areálu Pardubické nemocnice.
  3. Proplacení jízdného. Po předložení jízdenky bude proplaceno dárcům žijícím mimo Pardubice jízdné (vlak + MHD, autobus + MHD) z místa bydliště do nemocnice a zpět. Pardubickým dárcům proplácíme MHD. Dárce, který přijede k odběru autem a zaparkuje v areálu nemocnice, je osvobozen od placení parkovného po předložení potvrzení o odběru a průkazky dárce krve.
  4. Daňový odpočet. Dárce má nárok si za každý bezpříspěvkový (bezplatný) odběr odečíst 2000 Kč z daňového základu (až do výše 10% daňového základu). Potvrzení pro finanční úřad dárce dostane po posledním odběru v kalendářním roce.
  5. Odměna zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojišťovny odměňují bezplatné dárce podle vlastních schválených programů.
  6. Oceňování dárců. Český červený kříž oceňuje bezpříspěvkové dárce od roku 1960, uděluje medaile a kříže prof. Jana Jánského.
  7. Bezplatné vyšetření zdravotního stavu. Každému dárci je vyšetřena odebraná krev a také je vyšetřen lékařem. Dárce má právo na informace o svém zdravotním stavu a výsledku povinných laboratorních vyšetření.
Více informací o výhodách pro dárce krve je možné získat zde:

Bonusy pro dárce krve

Zdravotní překážky darování krve


Při posuzování způsobilosti dárců krve je nutné dodržovat kritéria pro posuzování způsobilosti k dárcovství krve a krevních složek. O splnění předpokladů k dárcovství rozhoduje lékař.
Z dárcovství jsou trvale vyloučeni lidé, kteří:
Informace o dalších, krátkodobých vyloučeních z dárcovství krve naleznete zde:

Zdravotní překážky darování krve

Před odběrem


Před odběrem krve je nutné nejméně jeden den jíst dietnější stravu a nepít alkoholické nápoje. Vhodné je pít dostatek tekutin den před odběrem i v den odběru. K odběru není vhodné chodit nalačno, ale dietně posnídat, nejíst nic tučného a nekouřit.
Další informace a poučení pro dárce krve můžete najít pod tímto odkazem:

Poučení dárce krve (PDF)

Vyznamenání od ČČK

1. ODBĚR – Kapka krve
10. ODBĚR – Bronzová medaile PROF. JÁNSKÉHO
20. ODBĚR – Stříbrná
40. ODBĚR – Zlatá
80. ODBĚR – Zlatý kříž ČČK III. třídy
120. ODBĚR - Zlatý kříž ČČK II. třídy
160. ODBĚR - Zlatý kříž ČČK I. třídy
250. ODBĚR – Plaketa ČČK – Dar krve - Dar života


kapka krve
KAPKA KRVE

bronzová  stříbrná  zlatá
BRONZOVÁ, STŘÍBRNÁ A ZLATÁ MEDAILE

kříž
ZLATÝ KŘÍŽ

plaketa
PLAKETA ČČK - DAR KRVE